podcast ตอนที่ 3:อะไรที่ขวางเราทำให้เราวาดรูปไม่เก่งและวิธีฝึกวาด

วันนี้มาดูกันนะคะ ว่ามีปัจจัยอะไรที่ขัดขวางทำให้เรายังวาดรูปไม่เก่ง
และเราสามารถฝึกวาดได้ยังไง

กด play เพื่อฟังค่ะ