-ทำยังไงพ่อแม่ไม่ให้เรียนวาด
-ทำยังไงเลือกเรียนผิดสาย
-ทำยังไงครอบครัวไม่สนับสนุนให้ทำงานวาด
podcast อันนี้มีคำตอบ

กด play เพื่อฟังนะคะ