วิธีวาดท่าโพสของคน(แก้ไขค่ะ V.2)

ใครมีปัญหาในการวาดสัดส่วนลองดูนะคะ คิดว่าจะเป็นประโยชน์เพราะเขียนจากวิธีการที่เราใช้จริง