ขั้นตอนวาดการ์ตูนด้วยสีน้ำ meditation III

วันนี้มาด๔ขั้นตอนการวาดภาพโดยใช้สีโทนเดียวนะคะ