ขั้นตอนวาดและลงสี cg monotone girl

วันนี้มาดูขั้นตอนลงสีภาพนี้กันค่ะ