การบ้านคอมิคของน้องบิงค์ สุกฤตา อภิธนสมบัติ คอร์ส intensive manga illust#14 ค่ะ

โจทย์คือวาดคอมิคสั้น 5 หน้า จะจบเรื่องหรือไม่จบก็ได้ค่ะ

http://www.facebook.com/Vok2269