เพิ่มมูลค่างานยังไง

เนื้อหาสำหรับสมาชิก เพิ่มมูลค่างานยังไงค่ะ