ผู้เขียน: Paerytopia

ชื่อ พิมพ์ชนก ทีปพงศ์ ชื่อเล่นแพร อายุ 18 ปี ปัจจุบันกำลังจะขึ้น ปี 1 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ งานอดิเรก ชอบวาดรูป ความใฝ่ฝันคือทำงานวาดภาพประกอบด้านแฟชั่น หรือแนวๆผู้หญิงค่า เทคนิคที่แพรชอบใช้ก็จะเป็นพวกสีน้ำค่ะ