[video]:เปิดกรุอุปกรณ์วาดสีน้ำ

แนะนำอุปกรณ์วาดสีน้ำที่พี่ใช้บ่อยๆค่ะ

ถ้าหากชอบในเนื้อหาและต้องการสนับสนุน sasi tanadeerojkul สนับสนุนได้ที่ Patreon ค่ะ