เปิดคอร์สintensive manga illustรุ่นที่14/อาทิตย์ที่2ก.ยค่ะ(เต็ม)