การทำเงินจากการวาดภาพ (commission) ตอนที่ 2:หา commission ยังไง?