ตอบคำถามน้องฟังก์:ไม่ได้เรียนวาดตรงๆจะเสียเปรียบไหม