ตอบคำถามน้อง grace เลือกเรียนสายอาชีพ หรือ สายสามัญดี