การฝึกภาษาอังกฤษโดยการใช้ Amazon Kindle

วันนี้เป็นวีดีโอวิธีการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองจากการใช้ Amazon Kindle  และวิธีอื่นๆทีไ่ด้ผลค่ะ

ถ้าหากชอบในเนื้อหาและต้องการสนับสนุน sasi tanadeerojkul สนับสนุนได้ที่ Patreon ค่ะ