รีวิวหนัง dvd:ยอดมนุษย์เงินเดือนกับมุมมองของคน(เคย)เป็นทั้งมนุษย์เงินเดือนและนายตัวเอง