วาดการ์ตูนลงหมึก verdy timelapse with clipstudio paintEX

youtube ขั้นตอนลงหมึกค่ะ ไม่มีบรรยาย เร็วมาก 2 นาทีเร่งภาพเสร็จ

verdythumb

verdy