[videoblog]:การฝึกฝนสำคัญยังไง?

มาพบกับวีดีโอบลอค freetalk ค่ะ

ถ้าหากชอบในเนื้อหาและต้องการสนับสนุน sasi tanadeerojkul สนับสนุนได้ที่ Patreon ค่ะ