วันนี้เป็น timelapse ipad painting ยาว 1.43 นาทีค่ะ

>