คลิปสั้นมากแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างสัดส่วนชายหญิงค่ะ

ถ้าหากชอบในเนื้อหาและต้องการสนับสนุน sasi tanadeerojkul สนับสนุนได้ที่ Patreon ค่ะ