เกรดมีผลต่อชีวิตอย่างไร

เนื้อหาอัพเกรดจาก podcast

ถ้าหากชอบในเนื้อหาและต้องการสนับสนุน sasi tanadeerojkul สนับสนุนได้ที่ Patreon ค่ะ