[เนื้อหาสมาชิก]:ตัวอย่างการวาด figure จาก stick figure แบบที่ 1

ถ้าหากชอบในเนื้อหาและต้องการสนับสนุน sasi tanadeerojkul สนับสนุนได้ที่ Patreon ค่ะ