podcast ตอนที่ 34:การตั้งเป้าหมายในชีวิต

มาฟังการตั้งเป้าหมายในชีวิตกัน

podcast_ban34

ถ้าหากชอบในเนื้อหาและต้องการสนับสนุน sasi tanadeerojkul สนับสนุนได้ที่ Patreon ค่ะ