บันทึกการฝึก 30 วันเมื่อฉันมือตก:ตอนที่ 11 ลองลงเส้นและลงสีง่ายๆในคอม