Podcast ep 46:ความเชื่อผิดๆที่ฉุดรั้งคุณไว้จากการวาดรูปเก่ง

ถ้าหากชอบในเนื้อหาและต้องการสนับสนุน sasi tanadeerojkul สนับสนุนได้ที่ Patreon ค่ะ