เด็กสาวที่(เคย)ถูกขนานนามว่าเก่งที่สุดในโลก (บลอคเก่า)