วิธีการก้าวต่อไปข้างหน้าในชีวิตแม้เราจะเจอเรื่องแย่ๆ