เจ้าปลาน้อย

บันทึกการฝึกของเจ้าปลาน้อย:week2-year1:จัดตารางการฝึก

Day 2 ครั้งแรกที่ได้มาเรียนกับพี่มุ่ย เพื่อที่จะให้ได้ร …

บันทึกการฝึกของเจ้าปลาน้อย:week2-year1:จัดตารางการฝึกRead More »

บันทึกการฝึกของเจ้าปลาน้อย:week1-year1:จุดเริ่มต้นในการวาดรูป จากฝึก 21 วันสู่การเรียนวาดจริงจัง

พี่มุ่ย:สวัสดีค่ะ ขอแนะนำนักเรียน น้องเจ้าปลาน้อย นักเข …

บันทึกการฝึกของเจ้าปลาน้อย:week1-year1:จุดเริ่มต้นในการวาดรูป จากฝึก 21 วันสู่การเรียนวาดจริงจังRead More »

Scroll to Top