นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเราจะไม่เก็บ  username password  ของลูกค้าเอาไว้ในกรณีที่ใช้ Social network login