inking

วิธีการลงเส้นด้วย scratchboardtool ใน painter

ก่อนอื่นขอบอกว่า howto อันนี้เขียนไว้นานแล้วตั้งแต่ยังไ …

วิธีการลงเส้นด้วย scratchboardtool ใน painterRead More »

Scroll to Top