คลังเก็บ: Testimonials

Customer Testimonials

น้องขิง นลิน จันทรเวชสมาน/ม.5 โรงเรียนราชินีบน แผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น

รู้สึกว่าเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้น เพราะก่อนมาเรียนยั …

น้องขิง นลิน จันทรเวชสมาน/ม.5 โรงเรียนราชินีบน แผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่นRead More »

น้องณัฐ สรทัศน์ ปึงศิริเจริญ/คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC)

จากเดิมที่เคยคิดว่าคงจะไม่มีทางที่วาดรูปได้สวยขึ้นแล้วเ …

น้องณัฐ สรทัศน์ ปึงศิริเจริญ/คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC)Read More »

น้องทราย มณีพร กัณธิยะ/คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รู้สึกมั่นใจในพื้นฐานเรื่องอนาโตมี่มากขึ้น ชอบที่ได้เรี …

น้องทราย มณีพร กัณธิยะ/คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Read More »

น้องวี ทวีพร ไผทสมาน/คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อย่างแรกเลยคือรู้สึกดีใจที่ได้เรียนคอร์สนี้ค่ะ และก็รู้ …

น้องวี ทวีพร ไผทสมาน/คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยRead More »

น้องน่า (Pamela Horng)/Fashion design Raffle design institute

จากตอนแรกที่วาดฟิกเกอร์ได้อย่างเดียว ตอนนี้จัดองค์ประกอ …

น้องน่า (Pamela Horng)/Fashion design Raffle design instituteRead More »

Translate »